GezondheidsManagement

De haptonomiepraktijk is per juli 2017 opgeheven.