GezondheidsManagement

Joke Pijnse van der Aa

In 1982 afgestudeerd kreeg ik direct de gelegenheid om met kinderen te gaan werken. Ik deed ervaring op op verschillende scholen voor speciaal onderwijs in Utrecht en tegelijkertijd volgde ik verdere scholing op het gebied van kinderfysiotherapie.

Door S.I. cursussen te volgen én mede dankzij het werken met kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden alsook met kinderen met een stoornis in het autistische spectrum, heb ik veel kennis/ervaring op het gebied van sensorische informatieverwerking.

In 1987 startten 3 collega’s en ik de ‘praktijk voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie’ in Utrecht, zodat wij ook kinderen en hun ouders in de praktijk konden ontvangen. Hier heb ik gewerkt tot 2009.

Daarna begon ik, samen met collega Floortje Engels, een nieuwe praktijk voor kinderfysiotherapie: ‘de tuimelaar’. Vanuit deze praktijk werk ik ook nog op ‘Het Rotsoord’, school voor kinderen met een communicatieve beperking.

Behalve dat ik ‘beweging’ belangrijk vind voor jong en oud, houd ik veel van zelf bewegen en dan vooral buiten: fietsend, wandelend, schaatsend, skatend en heel soms op een paard.

Registratie Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Big 89034707204

Foto