GezondheidsManagement

Ellen Burger

In 1988 ben ik afgestudeerd als logopedist en heb mij in de loop der jaren verder gespecialiseerd in de logopedische behandeling van kinderen. Vanaf 1995 behandel ik kinderen op een school voor kinderen met slechthorendheid en spraak- en taal-stoornissen. Ik was ruim negen jaar docent op de Opleiding voor Logopedie in Utrecht; ik gaf daar de vakken spraakstoornissen en taalstoornissen bij kinderen. Ik heb mij verder gespecialiseerd door linguïstiek te studeren. Binnenkort studeer ik af als orthopedagoog.

Behandeling en advisering

Ik vind het leuk om kinderen met spraak- en taalproblemen te behandelen. Geen schoolse lesjes, maar creatieve en speelse vormen, zodat kinderen op een natuurlijke manier beter leren communiceren. Natuurlijk betrek ik daar ook de ouders bij. Die zijn superbelangrijk voor een goede communicatieontwikkeling van hun kind.

Ik ben geschoold in de behandeling van spraakstoornissen bij schisis en VCF, complexe spraakstoornissen waardoor kinderen zeer onverstaanbaar zijn, niet-sprekende peuters, stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van slechthorende kinderen, communicatieve taaltherapie voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Logopedisten die onvoldoende resultaat hebben bij een kind met complexe spraak- en taalstoornissen kunnen mij raadplegen. Ik geef dan advies via de mail, telefonisch of via skype. Ook is het mogelijk dat ik zelf onderzoek doe bij het kind en door middel van enkele proefbehandelingen tot een gericht behandeladvies kom.

Scholing voor logopedisten.

Mijn deskundigheid binnen de logopedie zet ik in voor nascholing aan afgestudeerde logopedisten. Ik geef lezingen, workshops en scholing aan logopedisten. Ik combineer de nieuwste theoretische inzichten met praktische vaardigheden om behandelingen uit te voeren. Ik wil graag overbrengen dat het leuk en belangrijk is om iets nieuws te leren. Dat enthousiasme probeer ik op kinderen en collega’s over te dragen.

Contactgegevens: ellen.burger@kpnplanet.nl Tel: 06 – 34 74 58 74

Foto