GezondheidsManagement

Anja Scheffer

Al meer dan 20 jaar behandel ik met veel enthousiasme kinderen met spraaktaalproblemen.  Daarnaast begeleid ik ouders en professionals rondom het kind zodat we vanuit verschillende invalshoeken werken aan het zelfde doel.

Als de spraaktaalontwikkeling niet vanzelf gaat, maken ouders zich vaak zorgen. Zelf moeder van drie kinderen wil ik graag naast ouders staan in de zorg om hun kind en zoeken naar oplossingen.

In  mijn werk op een school voor speciaal onderwijs heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met ernstige spraakproblemen, taalstoornissen en kinderen met communicatie- problemen ten gevolge van slechthorendheid of een stoornis in het spectrum Autisme.

Een veilige omgeving en samen plezier hebben zijn belangrijke voorwaarden om contact te maken en zo aan de communicatie te werken. Daarom kies ik werkvormen en materialen die aansluiten bij de mogelijkheden en de interesses van het kind.

Ik verzorg regelmatig cursussen en trainingen voor ouders,  leerkrachten en collega-logopedisten.

De afgelopen jaren heb ik diverse cursussen (Post HBO) cursussen gevolgd o.a. op het gebied van:

  • de fonologische ontwikkeling
  • ernstige spraakproblemen ten gevolge van schisis
  • autisme
  • meertaligheid

Ik  ben vaardig in Nederland met gebaren (NMG).

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici onder KP-nummer 49903841491.

Contactgegevens: anja.scheffer@filternet.nl  tel. 06 – 45 28 54 51

Foto