GezondheidsManagement

Fysiotherapie Paramedicum

Uw specialist: Joop van Gestel

Helaas is de fysio/hapto/coachings-praktijk momenteel gesloten. U kunt wel terecht bij mijn collega, Rachel van Westing, bekkenfysiotherapeute, 06-2500 1790.

De praktijk voor Fysiotherapie Paramedicum is gespecialiseerd in:

 • Spanningsproblematiek / chronisch stress syndroom
 • Burnout / chronisch vermoeidheid syndroom
 • Whiplash / Whiplash Associated Disorders
 • RSI / CANS
 • Revalidatie na operatie
 • Sportletsels
 • Reïntegratietrajecten

Belangrijkste kenmerken van onze werkwijze en visie zijn:

 • multidisciplinair
 • psychosomatiek
 • procesbenadering
 • zelfverantwoordelijkheid en zelfregulatie
 • actieve participatie
 • transparantie

Wij werken conform de richtlijnen en protocollen van verschillende beroepsverenigingen. Ook werken wij samen met andere 1e lijns discipline’s zoals gezondheidspsychologen, mediators, arbeidsdeskundigen en manueel-therapeuten.

Tevens beschikken wij over een moderne trainingszaal waar mensen met fysieke klachten kunnen trainen om hun fysieke belastbaarheid te verbeteren en/of te onderhouden.

U kunt altijd direct met uw eerste vragen bij ons terecht, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent!

Wij zijn DIRECT toegankelijk voor fysiotherapeutische zorg: u kunt ons direct consulteren zonder tussenkomst van een (huis-)arts.

Afspraak maken?

Wegens omstandigheden kunnen er bij Joop van Gestel, tot nader bericht, geen fysiotherapie-afspraken gemaakt worden.

Voor behandelafspraken bij Rachel van Gestel- van Westing, bekkenfysiotherapeute, kunt u bellen met: 06 - 2500 1790

Kosten

Een fysiotherapie-behandeling kost € 36,50  Als u aanvullend verzekerd bent, dan declareren wij onze behandelingen direct bij uw verzekering, mits uw AV dit toelaat.

Let op

niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht. Wij hanteren voor afzeggingen de 24-uurs norm. Bij afmeldingen korter dan 24 uur voor de geplande afspraak, wordt deze ook volledig bij u in rekening gebracht.

Sfeerimpressie