GezondheidsManagement

Logopedie Burger & Scheffer

Uw specialisten: Ellen Burger en Anja Scheffer

Wij zijn allebei meer dan twintig jaar logopedist en vinden het ontzettend leuk om kinderen te behandelen. We hebben beiden veel ervaring in het behandelen van kinderen met spraak-, taal- en communicatieproblemen.

Wij gebruiken onze deskundigheid ook om collega’s te adviseren over behandeling van kinderen met complexe spraak- of taalproblemen. We geven op diverse gebieden bijscholing aan logopedisten.

Logopedie voor kinderen

U kunt uw kind voor behandeling aanmelden als:

  • Uw kind slecht verstaanbaar spreekt
  • Uw kind veel moeite heeft met het leren van taal of een taalstoornis heeft
  • Uw kind slechthorend of doof is en begeleiding nodig heeft bij de hoor-, spraak- en taalontwikkeling; wij zijn vaardig in Nederlands met gebaren, NmG
  • Uw kind taal- of communicatieproblemen heeft en ook een stoornis uit het spectrum van autisme

Wij beginnen altijd met een diagnostisch onderzoek. Vervolgens maken we een behandelplan en dit bespreken we met u. Wij werken doelgericht aan verbetering van de communicatie van uw kind.

Je krijgt ons niet gauw op de kast. Maar, als het helpt om te leren….dan doen we dat! Wij behandelen op een creatieve en speelse manier omdat dit het beste bij de belevingswereld van kinderen aansluit. Spelenderwijs leren.

 

Handig om te weten: Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is altijd nodig.

Advisering logopedisten

Soms is het moeilijk om de juiste behandelwijze te vinden voor een kind met een spraak- of taalstoornis.

Bij ons kan een proefbehandeltraject worden aangevraagd door de behandelend logopedist. Op grond van onze expertise kunnen wij in korte tijd een scala aan behandelmogelijkheden uitproberen.

Na een beperkt aantal behandelingen bekijken we welke aanpak voor het kind goed werkt en stellen wij een vervolg-behandelplan voor. Met dit advies wordt het kind verder behandeld door de eigen logopedist.

We werken samen met Ambulant Begeleiders van cluster-2 scholen rond de begeleiding van kinderen met een rugzakje.

Cursussen en scholing

Wij geven cursussen aan logopedisten. Kijk voor het actuele cursusaanbod op onze website www.burgerscheffer.nl

Contactgegevens

Ellen Burger       M: 06 – 347 458 74     E: ellen.burger@kpnplanet.nl
Anja Scheffer     M: 06 – 452 854 51     E: anja.scheffer@filternet.nl
Vaste telefoon:   030 – 210 2779           W: www.burgerscheffer.nl

Sfeerimpressie